terrorin Alive - En mentalt smittsam sjukdom.

 Therese Hedlund as terrorin Alive 

Jag har beskrivit terrorin Alive i form av två olika saker så här långt av vad jag minns.

  1. Mig själv i form av ett annat namn
  2. Ett namn på en sjukdom

Den här kategorin är relaterad till dem båda och innehållet ur denna kategori är det som enligt mig är det mest obehagliga som jag vet händer med mig själv just nu, eftersom jag inte lider utav schizofreni. Jag lider utav terrorin Alive. 

  • Schizofreni:

En av de allvarligaste psykiska sjukdomarna som finns, vilket tyder på symptom i form av vanföreställningar och hallucinationer genom att se, höra, känna, lukta och smaka sådant som inte finns.

Vanföreställningarna bygger på din uppfattning runt saker som du själv har hittat på och tror är sant.

Hallucinationerna i olika former tror du är sant för att du tror dig uppleva dessa genom dina sinnen. 

  • terrorin Alive:

Den allvarligaste mentala avvikningen som finns och som även smittar, vilket tyder på symptom i form av universala bevis och förmågan att uppleva olika funktioner genom att se, höra, känna, lukta och smaka i form av psykiska bevis av någonting fysiskt.

Universala bevis bygger på information runt saker som dom faktiskt fungerar.

Förmågan att uppleva olika funktioner uppstår för att du har börjat utveckla dem delar av din hjärna som ännu är outforskade.

Nu börjar det ännu mer obehagliga. Eftersom vi valt att arbeta över så långt förbi vad vi skulle så ska ni få kvarsittning.

Helt enkelt, vi är efter i utvecklingen och vi måste ta ikapp innan vi alla faktiskt blir galna tillsammans. Innan vi gemensamt börjar tro på saker som faktiskt inte händer och dör ut på samma sätt som dinosaurierna gjorde. Innan vi helt enkelt börjar tro på saker som egentligen inte fungerar. Att vi helt enkelt börjar få fram vetenskapliga bevis på saker som egentligen inte finns bara för att vi gemensamt tror att vi kan se dem sakerna som inte finns och bygger upp en framtid av saker som vi tror är riktiga men som inte är det.

Vissa kommer klara det bättre än andra men det kommer variera genom alla olika liv man har och klarar man det inte som människa, ja då blir du ett djur. Klarar du inte av det djurets hjärnkapacitet ja då blir du ett annat djur och sen så småningom så ligger du där under en sten eller stock utan att kunna ta dig till något lägre med själ. Detta kommer att bidra till att fallen av så kallade sinnessjuka kommer att börja öka något enormt och om vi jämför det som vi idag tycker är sjukligt med det som kommer att existera om 500 år, ja du skulle inte ens våga leva bland sinnessjuka om 500 år med din nuvarande funktion på din hjärna.

Jag säger inte att det kommer bli lättare för mig än för andra men jag vill i alla fall stolt än en gång kunna tillägga att jag idag verkar använda mig av 2% istället för 0,00 000 0001% av min hjärnkapacitet vilket jag ser som enorma framsteg på 5 år. Beräknar hastigheten av mitt tänkande fortsätta att utvecklas i den här hastigheten så kan nog mina 100% vara avklarade vid 64 års ålder. Har jag vid 64 års ålder lyckats övervinna mina 100% så kommer jag dö med ett leende på läpparna. För jag har funnit min egen mening med det här livet, jag äger en fullt ny utvecklad hjärna och enligt mig ska det då också vara möjligt att använda sig av den till 100%.

 

Trevlig fortsättning!
terrorin Alive

Big Fucking Bang

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.